Rotter, fluer og edderkopper/ Rats, flies and spiders

En innføring i “Rotter, fluer og edderkopper”

Prosjektet henter b.la inspirasjon fra skadedyrene i kjelleren hvor jeg jobber. Feks når en edderkopp kravler over et av arbeidene jeg holder på med, tenker jeg at det blir velsignet og når jeg jobber sent om kvelden, holder rottene meg med selskap med krafsing og piping nede i sluket, (fluer er bare irriterende).

Den visuelle utformingen henter også inspirasjon fra neonlysene på bygninger og båter i Shanghai på kveldstid “on the bun”.

Prosjektet består av tre relieffer, deres utforming og motiver er som følger,

fig. 1, (rotter):

relieffet fremstiller en liggende figur med en stor pekefingerhånd over seg. Figuren hviler på en av to utdratte skuffer. Ut fra skuff nr. to dingler to ben, under skuffene renner en slags masse.

Motivet illustrerer et rottehode, en oppkuttet figur og en hånd som kravler.

Fig. 2, (fluer):

Relieffet fremstiller et avkuttet øre, nese og øye samt en fot og en hånd som trenger seg ut og en rottehale bakerst.

Motivet illustrerer avkuttede armer og ben som danner en magisk portal inn til noe brunt, omkranset av fluer og med en lilla rottehale som korresponderer med rottehodet i fig. 1.

Fig. 3, (edderkopper):

Relieffet fremstiller en “hodet over vannet”-situasjon hvor et hode stikker opp av “sjøen” som er hender, disse hendene gjør snakkebevegelser.

Motivet fremstiller enda en “hodet over vannet”-situasjon, men denne gangen “in space”, hvor en edderkopp trer ut av mørket.

Innholdet i prosjektet er lagt til et sted mellom Nerdrum anno 1990, Knausgårds kamp 1-6 og en scene i Svampebob firkant filmen, “Svamp på land”, der Plankton infiltrerer hjernen til Svampebob.

This entry was posted in Projects. Bookmark the permalink.